Recente artikelen

 • 171101 IMG 20171101 112627Voorgelezen: Altied drok op….
  Geplaats in: Actueel, Audio
 • 171101 IMG 20171101 112627Voorgelezen: De originaliteit van amateurschilder Simmelink
  Geplaats in: Actueel, Audio
 • telraamDe financiële verantwoording over 2018
  Geplaats in: Ledenvergadering
  Concept verslag van de jaarvergadering van 16 maart 2019 (klik hier om  te downloaden) Jaarverslag van de HKE 2018 (klik hier om te downloaden) Financieel jaarverslag 2018 (klik hier om te downloaden) Balans van baten en lasten 2018 (klik hier om te downloaden) Begroting 2019 (klik hier om te downloaden)   [lees verder…]
 • Algemene Ledenvergadering HKE 2019 09Verslag jaarvergadering 2019
  Geplaats in: Actueel, Artikelen
  Verslag van de jaarvergadering op zaterdag 16 maart 2019. Aanwezig: het bestuur, bestaande uit A. Ravesloot (voorzitter), A. Esman (secretaris), A. Bolster (penningmeester) en de bestuursleden G. Klein Willink, H. Sieben en H. Floors. Tevens aanwezig tweeëndertig belangstellenden. Afwezig: L. Bolster [lees verder…]
 • damesvoetbalDe voetballende dames van Eibergen
  Geplaats in: Artikelen
  Zit vrouwenvoetbal tegenwoordig in de lift, dertig jaar geleden moesten de vrouwen echt hun best doen om hun plek te verwerven. Vanaf 1982 komt er in Eibergen beweging in het vrouwenvoetbal, zowel bij SSSE als bij Sportclub Eibergen. Onderstaand interview hield Jansje van Dijk met Tanja Klein Goldewijk in 1982 die zich toen net had aangemeld bij Sportclub Eibergen. Vier jaar later, in mei 1986 [lees verder…]
 • overlijdensberichtUniek overlijdensbericht uit 1801
  Geplaats in: Artikelen
  Het document, afgebeeld op de volgende pagina, wordt origineel bewaard in het Utrechts Archief. Het betreft een overlijdensannonce uit de Franse tijd, een unicum en een vroeg voorbeeld van een overlijdens- of rouwbericht. Tegenwoordig worden mededelingen van overlijden gedaan door middel van een advertentie in de (lokale) krant, die eveneens digitaal worden gepubliceerd. Vroeger werden deze [lees verder…]
 • henksieben steenMarkestenen en markegrenzen
  Geplaats in: Artikelen
  Op 16 oktober 2018 maakten Nico Spit en Henk Sieben een fietstocht van Oldenkott naar Zwillbrock. Ze fietsten pal langs de grens van De Achterhoek en de Bonds republiek Het doel was om grensstenen te spotten Nico Spit, lid van de Historische vereniging in Haaksbergen, weet bijna alles van grensstenen en is lid van het ‘Platform Markestenen en markegrenzen in Twente’ Als verwoed [lees verder…]
 • bachgWie was Franciscus Hermanus Bach?
  Geplaats in: Artikelen
  De Rooms-Katholieke kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Beltrum werd gebouwd in 1847. In 1929 onderging de kerk een ingrijpende verbouwing en uitbreiding, waarbij decoratieve glas-in-loodramen werden aangebracht en de schilder Franciscus Hermanus Bach uit Groningen kreeg de opdracht voor muurschilderingen in het priesterkoor. Vanwege diens ziekte maakte de kunstschilder Wenzel in 1932 [lees verder…]
 • Groot LandeweerStoelen- en meubelfabriek Groot Landeweer
  Geplaats in: Artikelen
  Stoelen- en meubelfabriek Groot Landeweer is tientallen jaren een begrip van degelijkheid en welvaart geweest in Eibergen. Het bedrijf gaf aan honderden mensen werk en inkomen. Nog steeds zitten dagelijks duizenden op stoelen die bij Groot Landeweer in Eibergen zijn gemaakt, wellicht zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Stoelen- en meubelfabriek Groot Landweer kende helaas ook de harde cyclus [lees verder…]
 • (Concept) Jaarverslag Historische Kring Eibergen 2018
  Geplaats in: Actueel, Over ons
  Het bestuur Bij aanvang van het verslagjaar bestond het bestuur uit: A. Ravesloot voorzitter Eibergen A. Esman secretaris Eibergen J. Scholl penningmeester Haaksbergen H. Sieben lid Rekken G. Klein Willink-Odink lid Eibergen H. Floors lid Haaksbergen L. Bolster-Koeslag lid Eibergen In de algemene ledenvergadering die plaats had op 17 maart 2018 waren aftredend: L. Bolster-Koeslag W. Schol Op [lees verder…]

Historische Kring Eibergen

Welkom

Welkom op de website van de Historische Kring Eibergen (HKE). De Historische Kring Eibergen vormt op dit moment een gezelschap van ruim elfhonderd personen die de belangstelling voor de geschiedenis van Eibergen, Beltrum en Rekken gemeenschappelijk hebben.

Geschiedenis

Het initiatief tot de oprichting van een historische vereniging werd genomen in 1985. De aanleiding daarvoor vormde de wens om de verschillende naast elkaar bestaande activiteiten op het terrein van de plaatselijke en regionale geschiedenis te bundelen. Een oudheidkundige vereniging zou zo’n geschiedenis nog beter kunnen bewaken. (lees verder)

Publicaties

De Historische Kring Eibergen verzorgt diverse publicaties. Die uitgaven betreffen het zo’n drie tot vier keer per jaar verschijnende blad Old Ni-js. Periodiek worden ook boekpublicaties uitgegeven. De meest recente boeken zijn ‘kleine Eibergse historie in tien verhalen. Een selectie uit het werk van E.H. Wesselink’ en ‘Het boek van Hupsel. Geschiedenis van een Eibergse buurtgemeenschap’. Lees hier meer over onze boeken. Leden ontvangen Old Ni-js en de boekpublicaties gratis, niet-leden kunnen deze kopen.

Lidmaatschap

Wie de activiteiten van de Historische Kring Eibergen waardeert en lid wil worden van de vereniging of wie iemand anders als lid wil opgeven, kan zich voor het lidmaatschap rechtstreeks aanmelden bij de heer D. (Dick) Somsen. Zie daarvoor bij contact. U kunt ook het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en al of niet via e-mail opsturen. Het lidmaatschap kost € 18,00 per jaar.

Contact

Wanneer u het bestuur suggesties wil doen, vragen wil stellen of van opmerkingen wil voorzien, dan kunt u contact leggen door het volgende e-mailadres aan te klikken: secretariaat@historischekringeibergen.nl

Wanneer u contact wil leggen met de redactie van het tijdschrift Old Ni-js, dan is het volgende e-mailadres beschikbaar: redactie@historischekringeibergen.nl

webdesign en copyright

© 2019 Historische Kring Eibergen
webdesign en hosting

IDEA-ONLINE EIBERGEN